Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
 • Właścicielem sklepu jest firma Sara Wernau Sp. Z O.O..
  Dane Teleadresowe:
  Sara Wernau Sp. Z O.O.
  Ul Milionowa 21
  93-105 Łódź
  Polska

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego; Numer KRS: 0000059238

  NIP: 729-11-98-179

  BRE Bank: Oddział Korporacyjny Łódź ; Plac Wolności 3 ; 91-415 Łódź
  Nr konta: PL40 1140 1108 0000 3149 9800 1001


 • 2.1 Kupującym w sklepie internetowym Sara Wernau Sp. Z O.O., znajdującym się na stronie www.bqs.pl i www.bqs.eu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Nabywcą.

  2.2 Postanowienia Regulaminu nie wiążą klientów posiadających statut konsumenta w takim zakresie w jakim w świetle obowiązujących przepisów – byłyby one uznane za niedozwolone za postanowienia umowne (art. 3851-art. 3853 kodeksu cywilnego) czy naruszały bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów, w szczególności przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Zawierając i realizując umowy zawarte z konsumentem przestrzegamy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  2.3 Pojęcie konsumenta używane w niniejszym Regulaminie jest zdefiniowane w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.)


 • Wszystkie ceny widoczne w sklepie internetowym zawierają podatek VAT (są cenami brutto) i są wyrażone w złotych polskich.
  Każda cena zawiera koszt KGO, czyli Koszt Gospodarowania Odpadami. W przypadku jednego pilota wynosi on 0,029 PLN za sztukę.


 • Rejestracja. Należy kliknąć w lewym panelu przycisk Rejestracja /Logowanie. Następnie należy uzupełnić odpowiednie okna bardzo prostego formularz w którym należy podać tylko niezbędne do prawidłowego wysłania zamówienia dane.

  • jeśli jesteś klientem indywidualnym wypełnij główne dane dla klientów indywidualnych, uwzględniając wszystkie wymagane pola,

  • jeśli reprezentujesz firmę, wypełnij pola przewidziane dla firm, (NIP ect)

  • po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym Sara Wernau otrzymasz e-mail, z linkiem aktywujący. Po kliknięciu na link Twoje konto zostanie automatycznie aktywowane.


  Problemy z rejestracją
  Jeśli masz problem z potwierdzeniem lub zakończeniem rejestracji napisz do nas - pomoc@bqs.pl Opisz problem - im dokładniej to zrobisz, tym szybciej będziemy mogli udzielić Ci pomocy.

  Najczęściej spotykane problemy i ich przyczyny:

  • Nie otrzymałem e-maila potwierdzającego po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
   Być może formularz rejestracyjny nie został poprawnie wypełniony lub podałeś błędny adres e-mail podczas rejestracji. Prosimy o ponowną rejestrację bądź kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta - (42) 683-17-77 lub kontakt mailowy: - pomoc@bqs.pl


  • Moje konto jest nieaktywne, chociaż otrzymałem e-mail potwierdzający rejestrację.
   Aby aktywować konto należy kliknąć na link wysłany w mailu potwierdzającym rejestrację. Zostaniesz wtedy przekierowany na naszą stronę internetową i po poprawnym wypełnieniu pól (loginu i hasła), będziesz zalogowany. Jeżeli ponownie wystąpią problemy z logowaniem prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (42) 683-17-77 lub kontakt mailowy: pomoc@bqs.pl • Zamówienia można składać:

  • faksem, wysyłając go pod numer (0-42) 683-19-99.

  • e-mailem na adres: zamowienia@bqs.pl,

  • poprzez stronę internetową- sklep internetowy


  W sklepie Sara Wernau dostępne są następujące formy płatności:

  • płatność za pobraniem - gotówką przy odbiorze paczki

  • płatność z góry, przelewem na konto Sary Wernau po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta


  • Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zleceniem Dostawcy, czyli Sarze Wernau przygotowania odpowiednio zapakowanej, oznaczonej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem przesyłki oraz dostarczenie jej w dobrym stanie pod wskazany adres.

   Konsument może ustalić warunki zakupu w drodze indywidualnej pisemnej umowy podpisanej przez konsumenta lub inną osobę należycie umocowaną do działania w jego imieniu i Sara Wernau. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (42) 683-17-77.

   Prosimy o nie przedpłacanie za zakupy, gdy nie są Państwo pewni, że zamawiane artykuły znajdują się w magazynie lub nie potwierdzą Państwo ich dostępności z Działem Obsługi Klienta.  • Transport

  • Sara Wernau proponuje następujące opcje wysyłki:

   PrzewoźnikPrzy płatności z góry na kontoZa pobraniem
   Poczta Polska - PriorytetDo dwóch pilotów i tylko po uprzednim przelewie na konto - 5 PLNbrak
   Poczta Polska - Priorytet16 PLN (powyżej 2 pilotów)18 PLN
   Firma spedycyjna GLS23 PLN30 PLN


  Towar wysyłamy w dniu zamówienia, jeśli zamówione artykuły znajdują się w magazynie
  i zamówienie zostało złożone do godziny 12.00. Zamówienia skompletowane złożone po ww. godzinach zostaną wysłane w następnym dniu roboczym.

  Przesyłki priorytetowe wysyłane za pomocą Poczty Polskiej docierają najczęściej w ciągu 1 do 3 dni. W przypadku nieobecności odbiorcy przesyłkę można odebrać w Urzędzie Pocztowym wskazanym na avizo.
  Przesyłki wysyłane za pomocą firmy kurierskiej GLS docierają zazwyczaj następnego dnia (dotyczy dni roboczych: pn.-pt.) w godzinach od 9.00 do 17.00 (korzystnie zatem będzie podać jako adres dostawy - miejsce w którym w tych godzinach przebywamy, np. dokładny adres do pracy wraz z telefonem kontaktowym).
  Kurier ma obowiązek podjąć dwie próby dostarczenia przesyłki, dokładny termin dostawy można ustalić kontaktując się z najbliższym oddziałem GLS. Status paczki jak i adresy oddziałów będzie można sprawdzić na stronie firmy kurierskiej GLS (opcja Tracking & Tracing). Numer listu przewozowego GLS wysyłamy e-mailem w dniu przekazania paczki spedytorowi.


 • ZWROTY - PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 • Poniższa informacja dotyczy jedynie Klientów będących konsumentami. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – art. 221 k.c.

  Prawo odstąpienia od umowy Jeżeli jesteś konsumentem masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, w którym wszedłeś w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas - Sara Wernau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Milionowej 21, 93-105 Łódź, tel. 42 683 17 77, fax 42 683 19 99, e-mail office@bqs.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej i dostępnego tutaj oraz dołączonego do przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Brak prawa odstąpienia od umowy oraz okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez konsumenta)

  Adresat: Sara Wernau Sp. z o. o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź, fax 42 683 19 99, e-mail: office@bqs.pl

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………………………………………………………………………
  Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………
  Adres konsumenta(-ów):…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Dane dodatkowe (nieobowiązkowe, ale bardzo pomocne w sprawnym załatwieniu sprawy):
  - Numer faktury:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  UWAGA: Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli płatność nastąpiła przelewem lub kartą płatniczą, w razie niewskazania numeru rachunku bankowego zwrot nastąpi na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z której dokonano płatności, przy płatności za pobraniem zwrot dokonany będzie przekazem pocztowym jeśli nie zdecydują się Państwo wyrazić poniższej zgody na przelew bankowy):

  Wyrażam zgodę na zwrot dokonanej płatności przelewem na rachunek bankowy o numerze:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  ………………………………………………………………..
  Podpis konsumenta(-ów)
  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  ……………………………………………………………….
  Data

  (*)Niepotrzebne skreślić


  O ile to możliwe prosimy o zwrot towaru w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu (nie jest to żaden warunek). Towar powinien być odesłany w całości (kompletny), tzn. ze wszystkimi elementami, jakie Klient zamówił i otrzymał (np. sterowniki, kable, instrukcje,) oraz (jeśli produkt takową posiadał) wraz z oryginalną kartą gwarancyjną.


 • Reklamacje

 • REKLAMACJE KONSUMENTÓW

  Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – art. 221 k.c.
  Zgodnie z przepisami prawa, Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zamówionej rzeczy bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
  Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
  Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

  Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres: Sara Wernau Sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź, e-mailem na skrzynkę mailową: office@bqs.pl, faxem pod nr 42 683 19 99 bądź telefonicznie pod nr 42 683 17 77. Zalecamy składanie reklamacji na formularzu reklamacji, co usprawni jej rozpatrzenie.
  Sprzedawca rozpatruje reklamacje konsumentów i powiadamia ich o dalszym toku sprawy w terminie 14 dni. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu konsumentom zaleca się sporządzenie w obecności przewoźnika/spedytora protokołu potwierdzającego wystąpienie uszkodzeń (nie jest to jednak żaden warunek).
  Klientów będących konsumentami w celu zwrotu reklamowanego towaru prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 683 17 77 lub pocztą elektroniczną na adres office@bqs.pl


  ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI I ICH REKLAMACJE

  Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez nas produktów, sposobu obsługi i niezgodności między stanem faktycznym a fakturą, prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Sara Wernau Sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź, e-mailem na skrzynkę mailową:office@bqs.pl bądź faxem pod nr 42 683 19 99 do naszego Działu Reklamacji. Reklamacje ilościowe prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres office@bqs.pl lub telefonicznie w naszym Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 683 17 77 , nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
  Odpowiedzialność Sprzedawcy za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub obniżenia bądź zwrotu zapłaconej ceny, wedle uznania Sprzedawcy, w pozostałym zakresie odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  Odpowiedzialność Sara Wernau sp. z o.o. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży towarów, bez względu na podstawę prawną roszczenia, ogranicza się do odpowiedzialności za rzeczywiste straty klienta do kwoty stanowiącej równowartość podlegającej zapłacie ceny towaru, którego dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie. Dokonana wedle uznania Sprzedawcy naprawa, wymiana wadliwego towaru na wolny od wad, lub zwrot zapłaconej za ten towar ceny wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia klienta z tytułu dostarczenia wadliwego towaru.
  Reklamacje towaru rozpatrujemy w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o złożeniu reklamacji.
  Reklamacje dotyczące zewnętrznych uszkodzeń opakowania lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w sytuacji zgłoszenia powyższych uszkodzeń spedytorowi/przewoźnikowi w momencie odbioru towaru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie wypełnienie w obecności przewoźnika przesyłki formularza reklamacji (prosimy o wypełnienie punktu 1 formularza i potwierdzenie go przez spedytora).
  Zwrot reklamowanego towaru następuje na koszt Klienta.
  Do paczki należy dołączyć formularz reklamacji z wypełnionymi danymi nabywcy, numerem dowodu zakupu oraz wskazaniem sposobu załatwienia reklamacji (punkt 3 formularza). Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu, jeśli podane powyżej warunki nie zostaną spełnione. Przesyłki prosimy kierować na adres Sara Wernau Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21.

  Odpowiedzialność Sary Wernau Sp. Z O.O. za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd w Łodzi. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami strony stosować będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

  Określone w niniejszym akapicie ograniczenie odpowiedzialności Sara Wernau sp. z o.o. oraz właściwość sądu nie wiążą klientów posiadających status konsumenta w zakresie w jakim w świetle obowiązujących przepisów prawa byłyby one uznane za niedozwolone postanowienia umowne.

 • Ochrona Danych Osobowych

 • Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie podczas składania zamówienia lub podczas rejestracji są przetwarzane przez Sarę Wernau Sp. Z O.O. z siedzibą w Łodzi przy ul. Milionowej 21, 93-105
  Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji sprzedaży, czyli wygenerowania dokumentu sprzedaży, wysłania zamówienia, oraz, wyłącznie na życzenie klienta, w celu informowania o nowych produktach w ofercie sklepu www.bqs.pl
  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

  Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich samodzielnego poprawiania - na stronach www.bqs.pl , w zakładce „edycja profilu" każdy zarejestrowany klient ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  - Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

  - Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).